SE 42: SITUATIONAL ENGLISH

Situation: Meeting a friend at a coffee shop

Spoken English sentences:

 1. Hey, it’s great to see you again! How have you been?
  మిమ్మల్ని మళ్లీ చూడడం అద్భుతం! మీరు ఎలా ఉన్నారు?
 2. I’d like to order a cappuccino, what are you getting?
  నేను ఒక కాఫీ ఆర్డర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా, మీరు ఏమి తీసుకుంటారు?
 3. So, what’s new with you? Any exciting updates in your life?
  కొత్తగా ఏం జరుగుతుంది. మీ జీవితంలో ఏమైనా ఉత్తేజకరమయిన విశేషాలు ఉన్నాయా?
 4. Do you want to have a pastry or something?
  పేస్ట్రీ లేదా మరేదైనా కావాలనుకుంటున్నారా?
 5. It was really nice catching up with you, let’s do this again soon!
  మీతో కలిసి మాట్లాడినందుకు ఆనందం గా ఉంది. త్వరలోనే మళ్లీ కలుద్దాం.

Situation: Requesting a raise from your boss

 1. Hi boss, thank you for taking the time to meet with me today.
 • నన్ను కలవటానికి సమయం కేటాయించినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు.
 1. I’ve really enjoyed working here, and I’m proud of the contributions I’ve made to the company so far. –
  ఇక్కడ పనిచేయడాన్ని ఆనందిస్తున్నాను. కంపెనీ కి నేను అందించిన సేవలకు గర్వంగా ఉంది.
 2. However, I believe that my performance and responsibilities here warrant a raise. –

ఇక్కడ నా పని తీరు మరియు బాధ్యతలు జీతం లో పెరుగుదల ఇస్తాయి అనుకుంటున్నాను.

 1. Can we discuss the possibility of a raise?

జీతం పెరుగుదల గురించి చర్చిద్దామా?

 1. Thank you for considering my request, I appreciate it. – నా అభ్యర్థనను పరిగణించినందుకు ధన్యవాదాలు, నేను దీన్ని అభినందిస్తున్నాను.

Situation: Ordering food in a restaurant

Spoken English sentences:

 1. Excuse me, can we see the menu please?

మేము మెన్యూ కార్డుచూడవచ్చా?

 1. I would like to order a grilled chicken sandwich, please.

నేను గ్రిల్డ్ చికెన్ order చేయాలనుకుంటున్నాను.

 1. Can I get a glass of water, please?

దయచేసి నాకోసం ఒక గ్లాసు మంచినీళ్లు తీసుకు రాగలరా?

 1. How long will it take to prepare our food?

మా ఫుడ్ తయారు చేయడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది ?

 1. Can we get some ketchup and mayonnaise with our fries?

మా ఫ్రైస్ తో పాటు కొంత కచ్చాప్ మరియు మెయనేజ్ ఇవ్వగలరా?

SE 41: BASIC SPOKEN ENGLISH-5

Beginners Spoken English with Grocers

 1. Can I have a kilo of tomatoes, please? -దయచేసి ఒక కేజీ టమోటాలుఇవ్వగలరా?
 2. Do you have any fresh bread? – తాజా బ్రెడ్ ఉందా?
 3. How much does this cost? – ఇది ఎంత ఔతుంది?
 4. Can I pay through phone pe ? – నేను ఫోన్ పే తో చెల్లించవచ్చా?
 5. Is there a discount on this item? – ఈ వస్తువు మీద తగ్గింపు ఉందా?
 6. Can I have a dozen bananas, please? – దయచేసి ఒక డజెన్ అరటి పండ్లు ఇవ్వగలరా?
 7. May I return this if it’s not fresh? –
  ఇది తాజాగా లేకపోతే తిరిగి ఇచ్చేయవచ్చా?
 8. I need a pack of sugar – ఒక షుగర్ ప్యాకెట్ కావాలి.
 9. Do you sell milk? – మీరు పాలు అమ్ముతారా?
 10. Can I have a bag for these groceries? -ఈ సరుకుల కోసం ఒక సంచి ఇవ్వగలరా?

Today’s Deals on Amazon

SE 40: BASIC SPOKEN ENGLISH-4

Beginners Spoken English with Parents

 1. Hi mom/dad, how was your day? – హాయ్ అమ్మ /నాన్న, మీ రోజు ఎలా జరిగింది?
 2. Can you help me with my homework, please? -హోంవర్క్ చేయడంలో నాకు సహాయం చేయగలరా?
 3. I am sorry for breaking the vase – పూలకుండీ పగలకొట్టినందుకు క్షమించండి.
 4. Can we go out for dinner tonight? – మనం ఇవాళ dinner కోసం బయటకి వెళ్లోచ్చా?
 5. I love you, mom/dad – అమ్మా/ నాన్నా , నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను.
 6. Can I have some money? – నాకు కొంత డబ్బు ఇవ్వగలరా?
 7. What time do I have to be home? – నేను ఇంటికి ఎన్నింటికి రావాలి?
 8. Thank you for everything, mom/dad – అమ్మా/నాన్నా, అన్నింటికి చాలా ధన్యవాదాలు.
 9. Can I go out with my friends tonight? – నేను నా స్నేహితులతో ఇవాళ రాత్రి బయటకి వెళ్ళొచ్చా?
 10. I’ll be back home by 6 pm – నేను సాయంత్రం ఆరింటికి తిరిగి వస్తాను.

Today’s Deals on Amazon

SE 39: BASIC SPOKEN ENGLISH-2

Basic Spoken English Sentences -3

1.It’s always great to talk to you. – మీతో మాట్లాడడం ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా ఉంది.

 1. You’re such a good listener. – నీవు ఒక మంచి శ్రోతవి
 2. Want to grab a bite to eat? కొంచెం ఏదన్నా తింటావా?
 3. Thanks for being there for me.- నాకు తోడుగా ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు.

5.I appreciate your support.

 • నీ సహాయాన్ని అభినందిస్తున్నాను.
 1. Let’s plan a fun outing soon – త్వరలోనే ఒక విహారయాత్ర ప్లాన్ చేద్దాము.

SE 37:శక్తిని సూచించు పదాలు

శక్తిని సూచించు పదాలు

 1. Dynamism – ఉత్సాహం
 2. Vigor – శక్తి
 3. Vitality – జీవత్వం
 4. Power – శక్తి, విద్యుత్
 5. Energy – శక్తి
 6. Stamina – క్షమత
 7. Zeal – ఉత్సాహం
 8. Enthusiasm – ఉత్సాహం
 9. Drive – నడిపించు
 10. Motivation – ప్రేరణ
 11. Fire – అగ్ని
 12. Impulse – బలీయమైన ప్రేరణ
 13. Strength – శక్తి
 14. Endurance – మన్నిక
 15. Powerhouse – శక్తి కేంద్రం
 16. Radiance – తేజస్సు
 17. Spirit – ఆత్మ
 18. Vital force – ప్రాణ శక్తి
 19. Pep – ఊపు
 20. Spark – రవ్వ
 21. Full of beans – మంచి ఊపు మీదున్న
 22. Kick – తన్ను, తాపు
 23. Punch – గుద్దు, ఘాతం
 24. Push – త్రోయు
 25. Rush – దూసుకెళ్లు

SE 36:శాంతిని సూచించు పదములు

 1. Tranquility – ప్రశాంతి
 2. Peace – శాంతి
 3. Serenity – శాంతత
 4. Harmony – సామరస్యం
 5. Stillness – శాంతమైన స్థితి
 6. Calm – నిశ్చలం
 7. Composure – స్థిరత్వం
 8. Equanimity – సమత్వం
 9. Meditation- ధ్యానం
 10. Repose – శాంతమైన నిద్ర
 11. Still – స్థిరం
 12. Silence – నిశ్శబ్ధం
 13. Placid – శాంతమైన
 14. Relaxed – విశ్రాంతి గా
 15. Undisturbed – అవరోధం లేని
 16. Balanced – సమ స్థితిలో
 17. Peaceful – శాంతంగా
 18. Serene – శాంతమైన
 19. Centred – కేంద్రీకృతమై
 20. Untroubled – ఇబ్బంది లేని
 21. Soothing – ఉపశమనమిచ్చు
 22. Cool – శీతలం
 23. Quiet – నిశ్శబ్దంగా
 24. Collected – ఆత్మ నిగ్రహం గల
 25. Steadiness – స్థిరత.

SE 35:దిగులు సూచించు పదములు

దిగులు సూచించు పదములు

 1. Melancholy – నిరుత్సాహం
 2. Despair – నిరాశ
 3. Bleak – నిరాశ పరిచే
 4. Dismal – భయంకరమయిన
 5. Somber – విచారకరమైన
 6. Gloom – నిరశాకరం
 7. Depressed – మనస్థాపం చెందిన
 8. Sorrowful – దుఃఖతో
 9. Miserable – దరిద్రం
 10. Heartbreaking – హృదయవిదారక
 11. Tragic – దురంతం
 12. Lugubrious – దుఖాన్ని తెలిపెడు
 13. Woeful – దారుణమైన
 14. Morose – మూర్ఖంగా
 15. Funereal – చితి
 16. Melancholic – నీరసమైన, దుఖమైన
 17. Elegiac – బాధాతప్త
 18. Despondent – ఆశ విడిచిన
 19. Blue – బాధకరమయిన
 20. Weary – అలసిన
 21. Disheartened – నిరుత్సాహపరచు
 22. Depressing – నీరసంగా
 23. Lachrymose – రోదన
 24. Pessimistic – నిరాశతో
 25. Unhappy – సంతోషంలేని

SE 34:పిసినారి పదజాలం

 1. Stingy= పిసిని
 2. Cheap= సరసమైన
 3. Tight-fisted= పెద్దగా ఖర్చుపెట్టని
 4. Scrooge=లోభి
 5. Grasping= పైసా విదల్చని
 6. Pinching pennies= డబ్బు లెక్కపెట్టి ఖర్చు చేయని
 7. Skinflint= లోభి
 8. Niggardly= లోభత్వం
 9. Avaricious= పేరాశ గల
 10. Covetous= అత్యాశ గల
 11. Hoarding= అక్రమంగా నిలువ చేసుకుని
 12. Greedy= దురాశ
 13. Selfish= స్వార్థం
 14. Thrifty= పొదుపుగా
 15. Close-fisted= డబ్బు ఖర్చు చేయని
 16. Penny-pinching= అతిగా డబ్బులు లెక్కపెట్టుకుని ఖర్చు చేయని
 17. Griping= చేయి విదల్చని
 18. Frugal=మిత వ్యయం
 19. Parsimonious=లోభి అయిన
 20. Ungenerous= దయలేని

SE 33:Words of Intelligence

 1. బుద్ధి ,వివేకం – Wisdom
 2. బుద్ధిమంతుడు, తెలివైన వాడు- Intellect
 3. బుద్ధిజీవి – Cerebral
 4. సూక్ష్మ బుద్ధి గల – Astute
 5. నిశిత పరిశీలన – Shrewdness
 6. సామర్థ్యం- Proficiency
 7. స్మరణ ( – Recall
 8. విద్య – Education
 9. జ్ఞానం – Knowledge
 10. సరి అయిన నిర్ణయాలు తీసుకోగల సామర్థ్యం- Acumen
 11. ముందుగా – Ahead of the curve
 12. అంచనా వేయడం- Anticipation
 13. చమత్కారం – Wit
 14. బుద్ధి – Intuition
 15. తర్కం – Reasoning
 16. విశ్లేషణ – Analysis
 17. అనుకూలత – Adaptability
 18. ప్రశాంతత- Composure
 19. వివేకి – Intelligent
 20. సమర్పణ , అంకిత భావం- Dedication

SE 32: కొన్ని కదలికలు

 1. వేగము – Speed
 2. వేగవంతమైన కదలిక- Swiftness
 3. చాలా త్వరగా – Very fast
 4. అదుపులేని , తీవ్ర ఉద్రిక్తత- Frenzied
 5. వడి – Velocity
 6. ప్రకంపన- Tremor
 7. మందకొడి – Slothfulness
 8. సిద్ధంగా- Readily
 9. చర్య – Operation
 10. ఉమ్మడి – joint
 11. తీవ్రంగాగా – Fiercely
 12. చివరగా -lastly
 13. హ్రస్వమైన – Shortened
 14. తక్షణము – Immediately
 15. క్షణక్షణం లో- Moment by moment
 16. వడి వడిగా – Brisk
 17. సంచలనం – Vibrancy
 18. అతివేగంతో – With high velocity
 19. కంగారుగా- Jittery
 20. చురుకు
  దనం- Agility

SE 30: WORDS OF SUCCESS

 1. Diligent – శ్రద్ద
 2. Tenacious – పట్టిన పట్టు విడువని
 3. Indefatigable – అలుపెరుగని
 4. Persistent – పట్టుదల
 5. Resilient – త్వరగా కోలుకును
 6. Assiduous – ఓపిక గల
 7. Tireless – అలుపెరుగని
 8. Unrelenting – ఒకే ఉత్సాహం తో
 9. Stubborn – మొండి పట్టు
 10. Driven – ప్రేరేపిత
 11. Gritty – ధృడ వైఖరి
 12. Resolute – తీర్మానించుకొను
 13. Thorough – పరిపూర్ణమైన
 14. Hardworking – కష్టపడే తత్వం గల
 15. Dedicated – అంకితమైన
 16. Persevering – పట్టుదల కలిగిన
 17. Vigorous – శక్తివంతమైన
 18. Determined – అంకితమైన
 19. Focused – ఒకే ధ్యాస గల
 20. Steadfast – అకుంఠిత దీక్ష

How to Express in English-2

AANGLA SAMHITA YOUTUBE CHANNEL
వీటిని ఇంగ్లీషులో ఎలా చెప్పాలి?-1
1.అతడు ధనికుడు కాకపోయినా అతనిని ఆమేమి తక్కువ ప్రేమించేది కాదు.
1.She would not have loved him any the less,even if he had not been rich.
2.ఇష్టం ఉంటే చేయి లేకపోతే మానేయ్.
2.As you like; do it or leave it.
3.తినడానికి ఏముంది?
3.What’s there to eat?
4.నేను ఒకపక్క చెయ్యొద్దని చెబుతూనే ఉన్నాను. వాడు చేశాడు
4.Even as I was telling him not to (do it) he didit.
5.తెలుగు నేర్చుకోవడం ఎంత అవసరమో, ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం కూడా అంతే అవసరం.
5.It’s as important to learn English, as it’s to learn Telugu.
6.ఎవడు కొడితే మైండ్ దిమ్మ తిరుగుతుందో వాడే పండుగాడు
6.If your head reels when some one hits you,that’s pandu for you
7.నువ్వు వచ్చి ఉంటే బాగుండేది.
“7.If you had come, it would have been
nice.”
8.వాడు నన్ను కొట్టించాడు.
8.He had got me beaten.
9.కాస్త సాయం చేయమంటావా?
9.Shall I give you/ lend you a hand (withit)?
10.అతను తాగినట్లు ఉన్నాడు.
“10.He seems to be drunk/ He seems to be
intoxicated/ He seems to be on the horse.”
11.ఏ పని అయినా పట్టుదలతో చేయాలి.
11.Do anything with perseverance.
12.రాను రాను తెలుసుకుంటారు.
12.By and by they will know.
13.నీ దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉంది?
13.How much money have you?/do you have?
14.గంట ఆగి బయలుదేరుదాం.
14.Let’s start after an hour.
15.సమయానికి పని పూర్తి చేయలేనంత సోమరి అతను.
15.He is so lazy that he cannot finish the work on time.
16.నేను అర్థం చేసుకోలేనంత వేగంగా మాట్లాడతాడతను
16.He talks so fast that I can’t understand him.
17.నేను విశాఖపట్నంలో ఒక ఇల్లు కొనాలనుకుంటున్నాను.
17.I am thinking of buying a house in Visakhapatnam.
18.ఆడుకుంటున్న నన్ను, బతిమాలాడీ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చింది మా అమ్మ.
18.My mother pleaded with me and brought me here as I was playing.

HOW TO EXPRESS IN ENGLISH-1

AANGLA SAMHITA YOUTUBE CHANNEL
వీటిని ఇంగ్లీషులో ఎలా చెప్పాలి?-1
1) నేను రేపు కచ్చితంగా చెన్నై వెళతాను.
1) I will go to Chennai tomorrow.
2) వాళ్లను ఇక్కడికి రానివ్వం.
2) We will not let them come here
3) నేను నీకు ఏ పుస్తకం కావాల్సినా ఇస్తాను.
3) I will give you whatever book you want.
4) మేం రేపు తప్పకుండా సిఎమ్ను కలుస్తాం.
4) We will meet the CM tomorrow.
5) ఇలాంటివి మేం జరగనివ్వం
5) We will not allow such things.

 1. నేను వచ్చి మూడు గంటలు/ మూడు రోజులు అయింది.
  6.It is three hours/ three days since I came.
 2. ఆడుకునే వయసు మీ బాబుది. అప్పుడే వాడిని బడిలో వేస్తే ఏం చదువుతాడు?
  “7.Your boy is still at a playing age. If put him
  to school now, what can he learn?”
  8.నేను భవిష్యత్తులో అతనికి డబ్బులు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.
  8.I will have to pay him
  9.మేము బయటకు వెళ్దాం అనుకుంటున్నాము.
  9.We are thinking of going out.
  10.మేము బయటకు వెళ్లడానికి ఇష్టపడుతున్నాం
 3. We would like to go out.
  11.ఆ పాత్రలో నీళ్లు ఈ పాత్రలో పోయండి
  “11. Pour the water in that vessel into
  this vessel.”
  12.నువ్వు నన్ను రక్షించి ఉండకపోతే నేను పోయేవాడిని
  12.If you had not saved me, I would have been killed.
  12.If you had not saved me, I would have died.

SE 10 : SENTENCES TO EXPRESS LOVE

AANGLA SAMHITA YOUTUBE CHANNEL
COMMONLY USED SPOKEN ENGLISH SENTENCES-9( TALKING TO BELOVED)
HOW TO EXPRESS YOUR LOVE IN DIFFERENT WAYS.

 1. You are the most beautiful person I have ever met.
 2. I can’t help but smile when I’m near you.
 3. Being with you makes me so happy.
 4. I’m so lucky to have you in my life.
 5. You light up my world.
 6. Your smile is contagious.
 7. I love how comfortable I feel around you.
 8. You have the most amazing eyes.
 9. Every moment with you is a treasured memory.
 10. You make everything better.
 11. I admire your strength and resilience.
 12. You always know how to cheer me up.
 13. You have such a kind and loving heart.
 14. I cherish every second we spend together.
 15. Your intelligence and wit never cease to impress me.
 16. You inspire me to be a better person.
 17. You bring out the best in me.
 18. I love hearing your voice.
 19. Your laughter is music to my ears.
 20. You are the most important person in my life.
 21. I feel so lucky just to know you.
 22. I can’t imagine my life without you in it.
 23. The world is a better place with you in it.
 24. You are the sunshine in my life.
 25. You make every day brighter.
 26. Your beauty radiates from the inside out.
 27. Time spent with you is my favorite time.
 28. I am so grateful for you.
 29. You light up my world.
 30. I love the way you think.
 31. You are everything I’ve ever wanted in a partner.
 32. Just being near you makes me happy.
 33. You are the love of my life.
 34. I love how compassionate you are.
 35. You make every experience more enjoyable.
 36. You are the perfect person for me.
 37. I love the way you make me feel.
 38. I can’t wait to spend my life with you.
 39. I trust you completely.
 40. I love having you in my life.
 41. You are my soulmate.
 42. You are the best thing that has ever happened to me.
 43. You make my life complete.
 44. I never knew love before I met you.
 45. I love waking up to your face each morning.
 46. You are so thoughtful and caring.
 47. You make everything better just by being there.
 48. I love the person you are.
 49. You make the world a better place.
 50. I am so happy I get to share my life with you.
 51. I love spending time with you.
 52. You always know how to make me laugh.
 53. You are the most important person in the world to me.
 54. You have such a positive outlook on life.
 55. I love how strong you are.
 56. You are an amazing person.
 57. When I’m with you, I feel like I’m home.
 58. I trust you more than anyone else.
 59. You are my one and only.
 60. I love who you are and who you make me.
 61. You are incredibly special to me.
 62. Your intelligence and humor are what drew me to you.
 63. You bring out the best in me.
 64. I look up to you and admire you so much.
 65. Being with you is my favorite thing to do.
 66. I feel so lucky to call you mine.
 67. You always know how to make me feel better.
 68. You are the person I want to spend forever with.
 69. My heart is full when I’m with you.
 70. I love how unique and special you are.
 71. You are the most beautiful person inside and out.
 72. I would be lost without you.
 73. I can’t wait to see what the future holds for us.
 74. I love you more than words can say.
 75. You are the love of my life, forever and always.

SE 26: WORDS WHICH EXPRESS HEALTH

 1. Fitness – దృఢత్వం
 2. Wellness – ఆరోగ్యం l
 3. Vigor -శక్తి
 4. Vitality – క్రియాశక్తి
 5. Strength – బలం
 6. Stamina – సత్తా
 7. Endurance – మన్నిక
 8. Flexibility – నమ్యత
 9. Robustness – శక్తిశాలిత్వం
 10. Good health – మంచి ఆరోగ్యం
  11.Nutrition – పోషణ
 11. Hygiene – స్వచ్ఛత
  13.Exercise – వ్యాయామం
 12. Well-being – స్వస్థత
 13. Healing – చికిత్స
 14. Relaxation – ఆరామం
 15. Sleep – నిద్ర
 16. Meditation – ధ్యానం
 17. Positive mindset – సకారాత్మక మానసిక స్థితి
 18. Balanced diet – సమతుల ఆహారం
 19. Mental health – మానసిక ఆరోగ్యం

SE 25: WORDS TO EXPRESS HUNGER

 1. Hunger – ఆకలి
 2. Appetite – ఆకలి
 3. Craving – తినాలనే కోరిక
 4. Starvation – ఆహారం లేక కృశించి మరణించడం
 5. Famished- పస్తులు ఉండటం
 6. Ravenous – ఆకలి వలన క్రూరత్వం
 7. Hungrily – ఆకలి గా
 8. Nibbling – కొంచెం కొంచెం కొరికి తిను
 9. Devouring – మ్రింగుట
 10. Fasting – ఉపవాసం
 11. Salivating- నోరూరింపజేయు
 12. Hunger pangs – ఆకలి కోరలు
 13. Gobbling – ఆబగా మ్రింగుట, బొక్కుట, మెక్కుట

COMMONLY USED SPOKEN ENGLISH SENTENCES-8( SELF INTRODUCTION)

AANGLA SAMHITA YOUTUBE CHANNEL
COMMONLY USED SPOKEN ENGLISH SENTENCES-8( SELF INTRODUCTION)
HOW TO INTRODUCE YOURSELF IN DIFFEREN WAYS?

 1. Hello, my name is Samhita.
 2. Nice to meet you, I’m Samhita.
 3. Greetings, my name is Samhita.
 4. Hey there, I’m Samhita.
 5. Good day, I’m Samhita.
 6. Hi, I’m Samhita.
 7. Pleased to make your acquaintance, I’m Samhita.
 8. Hello there, my name is Samhita.
 9. Howdy, I’m Samhita.
 10. Salutations, I’m Samhita.
 11. It’s a pleasure to meet you, my name is Samhita.
 12. I’m Samhita, nice to meet you.
 13. Hi, my name is Samhita and it’s great to meet you.
 14. Good morning/afternoon/evening, I’m Samhita.
 15. I’d like to introduce myself, I’m Samhita.
 16. Hey, the name’s Samhita.
 17. How’s it going? I’m Samhita.
 18. Nice meeting you, my name is Samhita.
 19. I am Samhita. And you are?
 20. Greetings and salutations, I’m Samhita.
 21. Hello, my name is Samhita, and I’m excited to meet you.
 22. Hello, I’m Samhita, and I’m happy to be here.
 23. I want to introduce myself. I’m Samhita.
 24. Hi, I’m Samhita, and I can’t wait to get to know you.
 25. It’s great to meet you. My name is Samhita.
 26. Hello, I’m Samhita, and I’m pleased to meet you.
 27. Hey, my name is Samhita, and I’m looking forward to chatting with you.
 28. Hi, I’m Samhita, and it’s really nice to meet you.
 29. My name is Samhita, and I’m delighted to meet you.
 30. I am Samhita, and I’m honored to meet you.
 31. Hello, I’m Samhita, and it’s wonderful to make your acquaintance.
 32. My name is Samhita, and I’m excited to be here.
 33. Hi, I’m Samhita, and I’m glad to be here.
 34. I’m Samhita, and I’m thrilled to meet you.
 35. It’s a pleasure to meet you. My name is Samhita.
 36. Hello, I’m Samhita, and it’s a pleasure to make your acquaintance.
 37. I’m Samhita. Nice to meet you.
 38. Hi, I’m Samhita, and it’s lovely to meet you.
 39. My name is Samhita, and I’m happy to be here.
 40. Greetings, I’m Samhita, and I’m looking forward to getting to know you.
 41. I’m Samhita, and I’m grateful for the opportunity to meet you.
 42. Hello there, I’m Samhita, and it’s great to be here.
 43. Hi, I’m Samhita, and it’s an honor to meet you.
 44. I’m Samhita, and I’m thrilled to be here.
 45. Nice to meet you. My name is Samhita.
 46. Hi, I’m Samhita, and I’m excited to be a part of this.
 47. I’m Samhita, and I’m happy to have the chance to introduce myself.
 48. Hi, I’m Samhita, and it’s a privilege to meet you.
 49. I’m Samhita, and I’m glad we have the chance to connect.
 50. Hello, I’m Samhita, and I’m elated to meet you.
 51. My name is Samhita, and it’s great to meet you.
 52. Hi, I’m Samhita, and I’m grateful for the opportunity to introduce myself to you.
 53. I’m Samhita, and I’m thrilled to have the chance to meet you.
 54. Hello there, I’m Samhita, and I’m enthusiastic about meeting you.
 55. Hi, I’m Samhita, and I’m excited to chat with you.
 56. It’s nice to meet you. My name is Samhita.
 57. Hello, I’m Samhita, and I’m happy to introduce myself to you.
 58. I’m Samhita, and I’m elated to have the opportunity to meet you.
 59. Hi, I’m Samhita, and I’m looking forward to connecting with you.
 60. My name is Samhita, and it’s lovely to meet you.
 61. I’m Samhita, and I’m honored to have the opportunity to introduce myself to you.
 62. Hello there, I’m Samhita, and it’s an exciting time to meet you.
 63. Hi, I’m Samhita, and I’m thrilled to be here with you.
 64. I’m Samhita, and I’m pleased to have the occasion to meet you.
 65. Hello, I’m Samhita, and it’s great to connect with you.
 66. My name is Samhita, and I’m overjoyed to have this opportunity to meet you.
 67. Hi, I’m Samhita, and I’m appreciative of this chance to introduce myself to you.
 68. It’s truly a pleasure to meet you. My name is Samhita.
 69. Hello, I’m Samhita, and I’m excited to connect with you.
 70. I’m Samhita, and I’m thrilled to have this opportunity to get to know each other.
 71. Hi, I’m Samhita, and it’s a pleasure to be here with you.
 72. My name is Samhita, and I’m happy to introduce myself to you.
 73. I’m Samhita, and I’m exhilarated to be here with all of you.
 74. Hello there, I’m Samhita, and it’s a great pleasure to meet you.
 75. Hi, I’m Samhita, and I look forward to our conversations together.

COMMONLY USED SPOKEN ENGLISH SENTENCES-7 (MOTIVATING CHILDREN)

AANGLA SAMHITA YOUTUBE CHANNEL
COMMONLY USED SPOKEN ENGLISH SENTENCES-7 (MOTIVATING CHILDREN)
ENGLISH TELUGU/తెలుగు

 1. You need to listen and follow instructions. 1. మీరు సూచనలు వినాలి మరియు పాటించాలి.
 2. That behavior is not acceptable. 2. ఆ ప్రవర్తన ఆమోదయోగ్యం కాదు.
 3. Think about what you’re doing and how it affects others. 3. మీరు ఏమి చేస్తున్నారో మరియు అది ఇతరులను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో ఆలోచించండి.
 4. You need to take responsibility for your actions. 4. మీ చర్యలకు మీరు బాధ్యత వహించాలి.
 5. Try to make better choices in the future. 5. భవిష్యత్తులో మంచి ఎంపికలు చేయడానికి ప్రయత్నించండి.
 6. Remember to think before you act. 6. మీరు పనిచేసే ముందు ఆలోచించండి.
 7. That’s not how we treat others with respect. 7. ఎదుటివారితో మనం గౌరవంగా ప్రవర్తించడంఇలా కాదు.
 8. You need to apologize and make things right. 8. క్షమాపణలు చెప్పి సరిదిద్దుకోవాలి.
 9. You will face consequences for your actions. 9. మీ చర్యలకు పర్యవసానాలు ఎదుర్కొంటారు.
 10. Don’t make excuses for your behavior. 10. మీ ప్రవర్తనకు సాకులు చెప్పకండి.
 11. You need to learn from your mistakes. 11. తప్పుల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవాలి.
 12. Take ownership of your actions and their consequences. 12. మీ చర్యలకు, వాటి పర్యవసానాలకు యాజమాన్యం వహించండి.
 13. You need to show more self-discipline. 13. మీరు మరింత స్వీయ క్రమశిక్షణను చూపించాలి.
 14. Think about how your actions make others feel. 14. మీ చర్యలు ఇతరులకు ఎలా అనిపిస్తాయో ఆలోచించండి.
 15. You need to show more consideration for others. 15. ఇతరుల పట్ల ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపాలి.
 16. Remember to always do your best. 16. ఎల్లప్పుడూ మీ వంతు కృషి చేయాలని గుర్తుంచుకోండి.
 17. That’s not how we handle conflicts. 17. సంఘర్షణలను మనం అలా డీల్ చేయడం లేదు.
 18. Don’t repeat the same mistakes. 18. అవే తప్పులు పునరావృతం చేయవద్దు.
 19. You need to take accountability for your choices. 19. మీ ఎంపికలకు జవాబుదారీతనం వహించాలి.
 20. Think about the impact of your words and actions. 20. మీ మాటలు, చేతల ప్రభావం గురించి ఆలోచించండి.
 21. You need to learn how to respect boundaries. 21. హద్దులను ఎలా గౌరవించాలో నేర్చుకోవాలి.
 22. That type of behavior is not acceptable. 22. ఈ రకమైన ప్రవర్తన ఆమోదయోగ్యం కాదు.
 23. You need to be more honest with yourself and others. 23. మీరు మీతో మరియు ఇతరులతో మరింత నిజాయితీగా ఉండాలి.
 24. Remember to always show kindness and empathy. 24. ఎల్లప్పుడూ దయ మరియు సహానుభూతిని చూపించడం గుర్తుంచుకోండి.
 25. You need to learn how to communicate effectively. 25. సమర్థవంతంగా కమ్యూనికేట్ చేయడం నేర్చుకోవాలి.
 26. Don’t intentionally hurt others. 26. ఇతరులను ఉద్దేశపూర్వకంగా బాధపెట్టవద్దు.
 27. Take responsibility for your own behavior. 27. మీ ప్రవర్తనకు మీరే బాధ్యత వహించండి.
 28. You need to learn how to control your impulses. 28. మీ ప్రేరణలను ఎలా నియంత్రించాలో మీరు నేర్చుకోవాలి.
 29. Think about the long-term effects of your actions. 29. మీ చర్యల యొక్క దీర్ఘకాలిక ప్రభావాల గురించి ఆలోచించండి.
 30. You need to be responsible for your own property. 30. మీ స్వంత ఆస్తికి మీరే బాధ్యత వహించాలి.
 31. Remember to always show gratitude and appreciation. 31. ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞత మరియు ప్రశంసలు చూపించడం గుర్తుంచుకోండి.
 32. You need to learn how to manage your emotions. 32. భావోద్వేగాలను ఎలా నియంత్రించుకోవాలో నేర్చుకోవాలి.
 33. Don’t take out your frustrations on others. 33. మీ చిరాకులను ఇతరులపై రుద్దకండి.
 34. Think about what you would want someone else to do in your shoes. 34. మీ స్థితిలో మరొకరు ఏమి చేయాలనుకుంటున్నారో ఆలోచించండి.
 35. You need to apologize when you’re wrong. 35. తప్పు చేసినప్పుడు క్షమాపణ చెప్పాలి.
 36. Don’t make promises that you can’t keep. 36. మీరు నిలబెట్టుకోలేని వాగ్దానాలు చేయవద్దు.
 37. You need to learn how to handle disappointment. 37. నిరాశను ఎలా ఎదుర్కోవాలో నేర్చుకోవాలి.
 38. Remember to always be respectful towards others. 38. ఎల్లప్పుడూ ఇతరుల పట్ల గౌరవంగా ఉండాలని గుర్తుంచుకోండి.
 39. You need to take other people’s feelings into consideration. 39. ఎదుటివారి మనోభావాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.
 40. Don’t take advantage of other people’s kindness. 40. ఇతరుల దయను సద్వినియోగం చేసుకోకండి.
 41. Think about the consequences of your actions before you act. 41. మీరు చర్య తీసుకునే ముందు మీ చర్యల పర్యవసానాల గురించి ఆలోచించండి.
 42. You need to respect other people’s property. 42. ఇతరుల ఆస్తులను గౌరవించాలి.
 43. Don’t make fun of or bully others. 43. ఇతరులను ఎగతాళి చేయవద్దు లేదా బెదిరించవద్దు.
 44. You need to learn how to be assertive without being aggressive. 44. దూకుడుగా ఉండకుండా దృఢంగా ఎలా ఉండాలో నేర్చుకోవాలి.
 45. Remember to always take responsibility for your own mistakes. 45. మీ తప్పులకు ఎల్లప్పుడూ బాధ్యత వహించాలని గుర్తుంచుకోండి.
 46. You need to learn how to handle peer pressure. 46. తోటివారి ఒత్తిడిని ఎలా ఎదుర్కోవాలో నేర్చుకోవాలి.
 47. Don’t gossip or spread rumors. 47. గాసిప్స్, పుకార్లు వ్యాప్తి చేయవద్దు.
 48. You need to learn how to ask for help when you need it. 48. మీకు అవసరమైనప్పుడు సహాయం ఎలా అడగాలో మీరు నేర్చుకోవాలి.
 49. Remember to always show integrity and honesty. 49. ఎల్లప్పుడూ చిత్తశుద్ధి మరియు నిజాయితీని ప్రదర్శించాలని గుర్తుంచుకోండి.
 50. You need to learn how to handle rejection. 50. తిరస్కరణను ఎలా ఎదుర్కోవాలో నేర్చుకోవాలి.
 51. Don’t engage in inappropriate behavior online. 51. ఆన్లైన్లో అనుచిత ప్రవర్తనకు పాల్పడవద్దు.
 52. You need to learn how to respect authority figures. 52. అధికార వ్యక్తులను ఎలా గౌరవించాలో నేర్చుకోవాలి.
 53. Think before you speak or act. 53. మాట్లాడే ముందు, పనిచేసే ముందు ఆలోచించండి.
 54. You need to be accountable for your actions. 54. మీ చర్యలకు మీరు జవాబుదారీగా ఉండాలి.
 55. Don’t manipulate or lie to get what you want. 55. మీరు కోరుకున్నది పొందడానికి తారుమారు చేయవద్దు లేదా అబద్ధం చెప్పవద్దు.
 56. You need to learn how to cope with disappointment. 56. నిరాశను ఎలా ఎదుర్కోవాలో నేర్చుకోవాలి.
 57. Remember to always treat others the way you want to be treated. 57.ఇతరులు మీతో ఎలా వ్యవహరించాలని కోరుకుంటున్నారో, వారితో మీరు కూడా అలాగే వ్యవహరించాలని గుర్తుంచుకోండి.
 58. You need to learn how to handle conflict in a healthy way. 58. సంఘర్షణను ఆరోగ్యకరమైన రీతిలో ఎలా ఎదుర్కోవాలో నేర్చుకోవాలి.
 59. Don’t bully or intimidate others. 59. ఇతరులను బెదిరించడం లేదా బెదిరించడం చేయవద్దు.
 60. You need to learn how to make responsible decisions. 60. బాధ్యతాయుతమైన నిర్ణయాలు ఎలా తీసుకోవాలో నేర్చుకోవాలి.
 61. Think about how your behavior reflects on your character. 61. మీ ప్రవర్తన మీ వ్యక్తిత్వాన్ని ఎలా ప్రతిబింబిస్తుందో ఆలోచించండి.
 62. You need to learn how to be resilient when faced with challenges. 62. సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఎలా ఉండాలో నేర్చుకోవాలి.
 63. Don’t make excuses for your behavior. 63. మీ ప్రవర్తనకు సాకులు చెప్పకండి.
 64. You need to learn how to accept constructive criticism. 64. నిర్మాణాత్మక విమర్శలను ఎలా స్వీకరించాలో నేర్చుకోవాలి.
 65. Remember to always be kind to yourself and others. 65. ఎల్లప్పుడూ మీ పట్ల మరియు ఇతరుల పట్ల దయగా ఉండాలని గుర్తుంచుకోండి.
 66. You need to learn how to handle emotions in a healthy way. 66. భావోద్వేగాలను ఆరోగ్యకరమైన రీతిలో ఎలా ఎదుర్కోవాలో నేర్చుకోవాలి.
 67. Don’t engage in harmful or dangerous activities. 67. హానికరమైన లేదా ప్రమాదకరమైన కార్యకలాపాలకు పాల్పడవద్దు.
 68. You need to learn how to adapt to changes. 68. మార్పులకు అనుగుణంగా ఎలా ఉండాలో నేర్చుకోవాలి.
 69. Think about the potential consequences of your actions. 69. మీ చర్యల వల్ల కలిగే పర్యవసానాల గురించి ఆలోచించండి.
 70. You need to learn how to stand up for what’s right. 70. సరైన దాని కోసం ఎలా నిలబడాలో నేర్చుకోవాలి.
 71. Don’t cheat or plagiarize. 71. మోసం చేయవద్దు, దొంగతనం చేయవద్దు.
 72. You need to learn how to be accountable for your own actions. 72. మీ స్వంత చర్యలకు ఎలా జవాబుదారీగా ఉండాలో మీరు నేర్చుకోవాలి.
 73. Remember to always show empathy and understanding. 73. ఎల్లప్పుడూ సహానుభూతి మరియు అవగాహనను చూపించడం గుర్తుంచుకోండి.
 74. You need to learn how to set and achieve goals. 74. లక్ష్యాలను ఎలా నిర్దేశించుకోవాలో, ఎలా సాధించాలో నేర్చుకోవాలి.
 75. Don’t give up on yourself or others. 75. మిమ్మల్ని లేదా ఇతరులను వదులుకోవద్దు.

COMMONLY USED SPOKEN ENGLISH SENTENCES-6 (WITH SCHOOL GOING CHILDREN)

AANGLA SAMHITA YOUTUBE CHANNEL
COMMONLY USED SPOKEN ENGLISH SENTENCES-6 (WITH SCHOOL GOING CHILDREN)
ENGLISH TELUGU/తెలుగు

 1. How was your day at school? 1. పాఠశాలలో మీ రోజు ఎలా ఉంది?
 2. What did you learn today? 2. ఈ రోజు మీరు ఏమి నేర్చుకున్నారు?
 3. Did you have fun with your friends? 3. మీరు మీ స్నేహితులతో సరదాగా గడిపారా?
 4. Do you need help with your homework? 4. మీ హోంవర్క్లో మీకు సహాయం అవసరమా?
 5. Have you finished your chores? 5. మీరు మీ పనులు పూర్తి చేశారా?
 6. Let’s have a snack together. 6. కలిసి స్నాక్స్ చేద్దాం.
 7. I love your artwork! 7. మీ ఆర్ట్ వర్క్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం!
 8. What would you like for dinner tonight? 8. ఈ రాత్రి డిన్నర్ కోసం మీరు ఏమి కోరుకుంటున్నారు?
 9. Would you like to watch a movie or play a game? 9. మీరు సినిమా చూడాలనుకుంటున్నారా లేదా గేమ్ ఆడాలనుకుంటున్నారా?
 10. It’s time for bed, let’s brush your teeth. 10. పడుకునే సమయం వచ్చింది, పళ్ళు తోముకుందాం.
 11. Can you tell me more about that? 11. దాని గురించి మరింత చెప్పగలరా?
 12. Would you like me to read you a story? 12. నేను మీకు ఒక కథ చదవాలని అనుకుంటున్నారా?
 13. How did you feel when that happened? 13. అలా జరిగినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది?
 14. Let’s talk about your day. 14. మీ రోజు గురించి మాట్లాడుకుందాం.
 15. What’s your favorite subject in school? 15. స్కూల్లో మీకు ఇష్టమైన సబ్జెక్టు ఏది?
 16. Do you have any questions for me? 16. నాకు ఏమైనా ప్రశ్నలున్నాయా?
 17. Let’s go for a walk outside. 17. బయట నడకకు వెళ్దాం.
 18. What did you do with your friends today? 18. ఈ రోజు మీ స్నేహితులతో మీరు ఏమి చేశారు?
 19. How are you feeling today? 19. ఈ రోజు మీరు ఎలా ఉన్నారు?
 20. Can you show me what you learned in school? 20. మీరు పాఠశాలలో ఏమి నేర్చుకున్నారో నాకు చూపించగలరా?
 21. Let’s go to the park and play. 21. పార్కుకు వెళ్లి ఆడుకుందాం.
 22. How was your playdate with your friend? 22. మీ స్నేహితుడితో మీ ఆట ఎలా ఉంది?
 23. What are you looking forward to this week? 23. ఈ వారం మీరు దేని కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు?
 24. Let’s do something fun together. 24. కలిసి సరదాగా ఏదైనా చేద్దాం.
 25. How do you think we can solve that problem? 25. ఆ సమస్యను ఎలా పరిష్కరించగలమని మీరు అనుకుంటున్నారు?
 26. You’re doing great, keep it up! 26. మీరు గొప్పగా చేస్తున్నారు, దానిని కొనసాగించండి!
 27. I’m proud of you for trying your best. 27. మీ వంతు ప్రయత్నం చేసినందుకు నేను మిమ్మల్ని చూసి గర్విస్తున్నాను.
 28. Let’s work on your goals together. 28. మీ లక్ష్యాలపై కలిసి పనిచేద్దాం.
 29. Thank you for helping me. 29. నాకు సహాయం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు.
 30. Let’s make a plan for the weekend. 30. వీకెండ్ కోసం ఒక ప్లాన్ వేద్దాం.
 31. Can you show me how to do that? 31. అది ఎలా చేయాలో మీరు నాకు చూపించగలరా?
 32. Let’s clean up together. 32. అందరం కలిసి క్లీన్ చేద్దాం.
 33. What’s your favorite thing to do? 33. మీకు ఇష్టమైన పని ఏమిటి?
 34. How would you like to spend your day? 34. మీరు మీ రోజును ఎలా గడపాలనుకుంటున్నారు?
 35. Let’s bake something delicious. 35. ఏదైనా రుచికరమైనది చేద్దాం.
 36. You’re growing up so fast! 36. నువ్వు చాలా వేగంగా ఎదుగుతున్నావు!
 37. Let’s organize your toys and books. 37. మీ బొమ్మలు, పుస్తకాలను క్రమబద్ధీకరిద్దాం.
 38. How can I support you this week? 38. ఈ వారం నేను మీకు ఎలా మద్దతు ఇవ్వగలను?
 39. Can you teach me something new? 39. మీరు నాకు ఏదైనా కొత్త విషయం నేర్పగలరా?
 40. Let’s have a family game night. 40. ఫ్యామిలీ గేమ్ నైట్ చేద్దాం.
 41. How was your dance/music/sports class today? 41. ఈ రోజు మీ డ్యాన్స్/మ్యూజిక్/స్పోర్ట్స్ క్లాస్ ఎలా ఉంది?
 42. Can you tell me about your favorite book? 42. మీకు ఇష్టమైన పుస్తకం గురించి చెప్పగలరా?
 43. How can we make this activity more fun? 43. ఈ కార్యకలాపాన్ని మరింత ఆహ్లాదకరంగా ఎలా చేయవచ్చు?
 44. Let’s share our favorite memories. 44. మనకు ఇష్టమైన జ్ఞాపకాలను పంచుకుందాం.
 45. What was your favorite part of your day? 45. మీ రోజులో మీకు ఇష్టమైన భాగం ఏది?
 46. Let’s plan a fun outing. 46. సరదాగా విహారయాత్రకు ప్లాన్ చేద్దాం.
 47. How can we make our home more cozy? 47. మన ఇంటిని మరింత సౌకర్యవంతంగా ఎలా మార్చుకోవచ్చు?
 48. Let’s have a family dinner and talk about our day. 48. ఫ్యామిలీ డిన్నర్ చేసి మన రోజు గురించి మాట్లాడుకుందాం.
 49. How can we show kindness to others? 49. మన౦ ఇతరులపట్ల ఎలా దయ చూపి౦చవచ్చు?
 50. What’s your favorite thing about our family? 50. మా కుటుంబంలో మీకు ఇష్టమైన విషయం ఏమిటి?
 51. Let’s create a family project together. 51. కలిసి ఒక ఫ్యామిలీ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం.
 52. How can we make our home more organized? 52. మన ఇంటిని మరింత క్రమబద్ధంగా ఎలా మార్చుకోవచ్చు?
 53. Let’s plan a surprise for someone. 53. ఎవరికైనా సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేద్దాం.
 54. What do you enjoy doing for others? 54. ఇతరుల కోసం మీరు ఏమి చేయడాన్ని ఆనందిస్తారు?
 55. Let’s plan a family vacation. 55. ఫ్యామిలీ వెకేషన్ ప్లాన్ చేసుకుందాం.
 56. How can we make our community a better place? 56. మన సమాజాన్ని మెరుగైన ప్రదేశంగా ఎలా మార్చవచ్చు?
 57. What’s something you want to learn more about? 57. మీరు దేని గురించి మరింత తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు?
 58. Let’s plan a family adventure. 58. ఫ్యామిలీ అడ్వెంచర్ ప్లాన్ చేద్దాం.
 59. How can we show gratitude for what we have? 59. మనకున్నదానికి కృతజ్ఞత ఎలా చూపి౦చవచ్చు?
 60. Let’s plan a family volunteer project. 60. ఫ్యామిలీ వాలంటీర్ ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ చేద్దాం.
 61. What’s something you’re proud of? 61. మీరు గర్వపడే విషయం ఏమిటి?
 62. Let’s plan a family picnic. 62. ఫ్యామిలీ పిక్నిక్ ప్లాన్ చేద్దాం.
 63. How can we practice kindness and compassion? 63. దయను, కరుణను ఎలా ఆచరి౦చవచ్చు?
 64. What’s something you’re excited about? 64. మీరు దేని గురించి ఉత్సాహంగా ఉన్నారు?
 65. Let’s plan a family trip to a museum or zoo. 65. మ్యూజియం లేదా జంతుప్రదర్శనశాలకు ఫ్యామిలీ ట్రిప్ ప్లాన్ చేద్దాం.
 66. How can we stay healthy as a family? 66. ఒక కుటుంబంగా ఆరోగ్యంగా ఎలా ఉండగలం?
 67. What’s something you’re interested in? 67. మీకు ఆసక్తి ఉన్న అంశం ఏమిటి?
 68. Let’s have a family crafts day. 68. ఫ్యామిలీ క్రాఫ్ట్స్ డే చేసుకుందాం.
 69. How can we spend more quality time together? 69. మన౦ కలిసి ఎక్కువ నాణ్యమైన సమయాన్ని ఎలా గడపవచ్చు?
 70. What’s something you’ve learned recently? 70. ఈ మధ్య మీరు నేర్చుకున్న విషయం ఏమిటి?
 71. Let’s plan a family movie night. 71. ఫ్యామిలీ మూవీ నైట్ ప్లాన్ చేద్దాం.
 72. How can we support each other better? 72. ఒకరికొకరు ఎలా మద్దతు ఇవ్వగలం?
 73. What’s something you’re curious about? 73. మీకు ఆసక్తి ఉన్న విషయం ఏమిటి?
 74. Let’s make a family bucket list. 74. ఫ్యామిలీ బకెట్ లిస్ట్ తయారు చేద్దాం.
 75. You’re loved and appreciated, always. 75. మీరు ఎల్లప్పుడూ ప్రేమించబడతారు మరియు ప్రశంసించబడతారు.

SE 24: HOW TO INTRODUCE YOUR SELF

The following are two models of self-introduction during interview. I am also attaching few commonly asked questions during interviews.

MODEL-1

Good morning, my name is Devika and I am a graduate in science, with two years of experience in sales and marketing. I am thrilled to be here today to introduce myself for the position of Sales Manager at your esteemed organization.

In my previous role, I have had the opportunity to develop and implement sales strategies that have helped me consistently meet my targets. Additionally, I have honed my communication skills through daily interactions with clients and colleagues, which has enabled me to build trust, rapport, and maintain long-term relationships with them.

One of my greatest strengths is my ability to actively listen to my clients and understand their needs. This helps me tailor my sales pitch and approach, resulting in successful conversions. I am also a creative problem solver, and I truly believe that there is always a solution to any challenge that may arise.

However, I acknowledge that no one is perfect, and I have identified my weaknesses. One of them is that I tend to get too emotionally invested in my work and sometimes take things personally. This has made me realize the importance of practicing mindfulness, setting boundaries, and knowing when to step back and take a break to recharge.

In my free time, I enjoy writing poems, which allows me to express my feelings and thoughts creatively. I believe that this hobby has taught me to be a better communicator and to be more empathetic towards others.

MODEL-2

Hello, my name is Hamsita and I am an engineering graduate in computer science. I am excited to be sitting here in front of you today to tell you a little bit about myself.

Aside from my academic background, I have always been drawn to the creative arts, and I have found a passion for playing the guitar and reading books. These hobbies have allowed me to express myself in ways that are not always possible through code or algorithms.

I have had experience working in the tech industry, where I was able to apply the skills I learned in school to real-world problems. I have also worked on personal projects, such as creating a web application for a local non-profit organization.

In my free time, I enjoy attending tech events and conferences to stay up-to-date on the latest trends in the industry. I firmly believe that continuous learning and improvement are necessary for anyone working in the ever-evolving tech field.

Thank you for considering me for this job opportunity, I am ready and eager to bring my enthusiasm and skills to the team.

Common Interview Questions

 1. Can you tell us about your experience and skills relevant to this role?
 2. What do you know about our company, and why do you want to work here?
 3. Have you ever faced a challenging situation in your previous job, and how did you handle it?
 4. Can you describe a successful project you completed in your previous role?
 5. What are some areas you would like to improve on professionally?
 6. How do you handle conflicts or disagreements with colleagues or management?
 7. Can you give an example of a time when you had to be creative to solve a problem at work?
 8. Are you comfortable working in a team, and how do you contribute to teamwork?
 9. Can you describe a time when you had to work under pressure to meet a deadline?
 10. Can you tell us about a time when you went above and beyond your job responsibilities to achieve a goal?

SE 23: WORDS THAT EXPRESS FAILURE

 1. Failure – అపజయం
 2. Defeat – పరాజయం
 3. Flop – పూర్తిగా విఫలం
 4. Fiasco – పూర్తి వైఫల్యం
 5. Debacle – ఘోర పరాజయం
 6. Disaster – విపత్తు
 7. Lapse – లోపం
 8. Misadventure – దుస్సాహసం
 9. Setback – అవరోధం
 10. Blunder – ఘోర తప్పిదం
 11. Misstep – తప్పటడుగు
 12. Snafu – గందరగోళ స్థితి
 13. Mishap – దుర్ఘటన
 14. Misfortune – దురదృష్టం
 15. Fizzle – నిస్సత్తుతో వీగిపోవు
 16. Default – లోపం,అసమర్థత
 17. Breakdown – బ్ఆగిపోవడం
 18. Collapse – పడిపోవడం
 19. Ruin – నాశనం
 20. Bankruptcy – దివాలా తీయడం

SE 22: WORDS THAT EXPRESS APPRECIATION

 1. Appreciate – మెచ్చుకోవటం
 2. Wow -ఔరా!
 3. Impressive – ముచ్చటైన
 4. Excellent – అద్భుతం
 5. Outstanding – ప్రఖ్యాతమైన
 6. Marvelous – ఔరా అనిపించే
 7. Splendid – ప్రశంసనీయం
 8. Magnificent – మహాద్భుతం
 9. Superb – అద్భుతం
 10. Commendable – శ్లాఘనీయం
 11. Praiseworthy -ప్రశంసించదగిన
 12. Admirable -అభినందనీయమైన
 13. Enchanting – ఆకట్టుకునే
 14. Incandescent – ప్రకాశవంతమైన
 15. Laudable – పొగడ దగిన
 16. Glowing – ప్రకాశమైన
 17. Radiant – ప్రకాశవంతమైన
 18. Charismatic – ఆకర్షణీయమైన
 19. Beautiful – అందమైన
 20. Blessing – దీవెన

SE 21: WORDS THAT EXPRESS LOVE

 1. Love – ప్రేమ
 2. Affection – అనురాగం
 3. Adoration – ప్రీతి
 4. Devotion – పరమభక్తి
 5. Fondness – ఇష్టం
 6. Romance – శృంగారం
 7. Passion – కామం
 8. Intimacy – సాన్నిహిత్యం
 9. Endearment – ప్రీతి
 10. Warmth – అభిమానపూర్వక
 11. Sweetheart – ప్రియుడు
 12. Beloved – ప్రియమైనవాడు
 13. Soulmate – ప్రాణ ణమిత్రుడు
 14. Honey – తేనె
 15. Cherish – ప్రియంగా ఉంచుకోవడం
 16. Infatuation – మోహం
 17. Cuddle – పెనవేసుకొను
 18. Emotional – భావోద్వేగపరమైన
 19. Heartfelt -హృదయపూర్వక
 20. Admiration – ఆకర్షణ

SE 20: IDIOMS

1 అతిగా ఖర్చు చేయు=push the boat out
2 నలుగురు నడిచే దారిలో నడవటం=go with the flow
3 తక్షణమే= on the spot
4 పైచేయి సాధించు=havae upper hand
5 బహిర్గతం అగుట= come to light
6 నిరుత్సాహంగా= keep a low profile
7 సాదాసీదా ప్రయత్నం= by the skin of your teeth
8 ఉన్నది ఉన్నట్లు చెప్పడం= hit the nail on the head
9 నవ్వుతూ భరించటం= grin and bear it
10 ఇబ్బందికర రీతిలో పరిశీలించు= breather down somebody ‘s neck
11 మొత్తం మీద= all in all
12 సౌకర్యవంతంగా ఉండుట=be at home
13 అతి సాధారణ=run of the mill
14 ఒంట్లో బాగో లేకపోవడం= feel under the weather
15 నిబ్బరం= laid back
16 త్వరపడు= get a move on
17 చాలా కోపం తెప్పించుట= to drive somebody up the wall
18 విసిగించు=grate on somebody’s nerves
19 మామూలు దారికి భిన్నంగా= go against the grain
20 నిర్ణయించుకును= make up your mind
21 చెప్పటం సులభం -చేయటం కష్టం=easier said than done
22 నిలిచిపోవుట= be on hold
23 చేయలేనంత ఎక్కువ పనిలో మునిగిపోవుట=be snowed under
24 అప్పటికప్పుడు చెప్పడం= of-the-cuff
25 నిరాధారం= not have a leg to stand on
26 సహాయం చేయకపోగా దండించుట= a kick in the teeth
27 జరుగుతున్నది ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటూ ఉండడం= keep track
28 అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవటం=make the most of it
29 చేతులు మారుట=change hands
30 అకస్మాత్తుగా కోపగించుకొను= lose your head
31 అదే పనిలోనే కొనసాగడం=be on the case
32 అపకారికి అపకారము=get your own back
33 గాలిలో తేలడం (అత్యంత సంతోషంగా ఉండడం)= beout of this world
34 నీ ఇష్ట ప్రకారమే=get your own way
35 ఓడిపోతామని తెలిసికూడా కష్టపడడం= fight a losing battle
36 బలి పశువు=guinea pig
37 పునరాలోచన చేయడం= have second thoughts
38 తీవ్రంగా ప్రయత్నించు= go to greath lengths to do something
39 గుట్టురట్టగుట్ట= give the game away
40 సమఉజ్జీ= give as good as you get
41 అర్థం చేసుకోకుండా వేర్వేరు ఉద్దేశాలతో మాట్లాడుట= at cross-purposes
42 నత్త నడక=red tape
43 ఉన్న సమాచారం నుండి సరైన అంచనా వేయటం=put two and two together
44 సొంతకాళ్ళ మీద నిలబడుట= stand on your own feet
45 ఆలోచన తట్టుట= cross your mind
46 ఊహించని సంఘటన= not know what hit you
47 మళ్లీ మొదటికి రావటం=back tgo Square one
48 మనసు విప్పి= heart to heart
49 ఎగతాళి చేస్తున్నావు!= You must be joking!
50 అందాక బాగానే ఉంది= సో far so good
51 ఫలాలని అందించుట=bear the fruit
52 నాలుక మీద ఉండటం=be on the tip of the tongue
53 సత్య దూరం=be wide of the mark
54 పూర్తి= out and out
55 హాస్యం కాదు= be no joke
56 సరిగా అర్థం చేసుకొనలేకపోవుట=get the wrong end of the stick
57 తీప ( తియ్యని)పదార్థాలని ఇష్టపడడం= have a sweet tooth
58 మింగుడు పడని= be heavy going
59 నిశ్శబ్దాన్ని ఛేదించు= break the ice
60 ముఖాముఖి= face to face
61 ప్రయత్నం విరమించుట=give up the ghost
62 దెబ్బకు దెబ్బ/కుక్క కాటుకు చెప్పు దెబ్బ=tit for tat
63 అతి కష్టమైన పని=have your work cut for you
64 ఏదైనా చేయడానికి అవకాశం= get a look in
65 అనవసరంగా సాగదీయు= make a meal
66 వెనుక ఏమి జరుగుతుందో తెలియక పోవడం=behind the scences
67 నీ స్థాయి తెలుసుకుని ప్రవర్తించు= know where you stand
68 మాటమీద నిలబడుట= stick to your guns
69 దుఃఖ పెట్టినట్లు విమర్శించు= give somebody a hard time
70 ముందు వచ్చిన వారికి ముందు= first come first serve

SE19: PROVERBS

 1. “Actions speak louder than words” – ఒట్టి మాటలు కన్నా గట్టి చేతలు మేలు.
 2. “Better late than never” – అసలు చేయకపోవడం కంటే ఆలస్యంగా చేయడం మంచిది.
 3. “Every cloud has a silver lining” – ప్రతి సమస్య చివర ఒక అవకాశం ఉంటుంది.
 4. “The early bird catches the worm” – ముందుగా లేచే పక్షికి ముందుగా ఆహారం.
 5. “Strike while the iron is hot” – కాలుతున్నప్పుడే ఇనుము వంగుతుంది.
 6. “Don’t put all your eggs in one basket” – అన్ని పెట్టుబడులు ఒకే చోట పెట్టకూడదు.
 7. “Honesty is the best policy” – నిజాయితీ కి సాటి లేదు
 8. .”When in Rome, do as the Romans do” – పరిస్థితులకు తగ్గట్లు ప్రవర్తించాలి.
 9. “A penny saved is a penny earned” – ఒక రూపాయి పొదుపుచేస్తే, ఒక రూపాయి సంపాదించినట్లే
 10. “Where there’s smoke there’s fire.”
  =నిప్పు లేనిదే పొగ రాదు
 11. “All’s fair in love and war.”
  = యుద్ధంలో, సఖ్యతలో ఏదైనా న్యాయం
 12. “Out of the frying pan and into the fire.”
  = పెనం నుంచి పొయ్యిలో పడ్డట్టు
 13. “An apple a day keeps the doctor away.”
  =రోజుకో యాపిల్ పండు నీ ఆరోగ్యం మెండు
 14. “You can’t have your cake and eat it.”
  =అవ్వ కావాలి బువ్వ కావాలంటే కుదరదు
 15. “No news is good news.”
  = వార్తలు ఎప్పుడూ చెడ్డవే
 16. “Two heads are better than one.”
  = ఒకటి కంటే రెండు మేలు
 17. “When the going gets tough, the tough get going.”
  = ప్రయాణం అసాధ్యమైనప్పుడు అసాధ్యులు మాత్రమే ముందుకెళ్తారు
 18. 9.”Time heals all wounds.”
 19. = కాలం అన్ని గాయాలకు మందు
 20. “The grass is always greener on the other side.”
  =దూరపు కొండలు నునుపు
 21. “Beggars can’t be choosers.” =అడుక్కునే వాడికి అవకాశాలు ఉండవు
 22. “All that glitters is not gold.” =మెరిసేదంతా బంగారం కాదు
 23. “Curiosity killed the cat.” = అత్యుత్సాహం అనర్థదాయకం

SE 18: WORDS USED TO EXPRESS ANGER

Words used to Express Anger

 1. anger – కోపం
 2. frustration – కుంఠనం, అడ్డగింపు
 3. irritation – చిరాకు
 4. annoyance – విసిగించు చిరాకు కలిగించు
 5. fury – పట్టరాని కోపం
 6. temper – కోపం కలిగిన మానసిక స్థితి
 7. indignation – కోపోద్వేగం
 8. rage – ఉగ్రం
 9. exasperation – కోపం కలిగించడం
 10. vexation – విసుగు తెప్పించడం
 11. resentment – అవమానం వలన కలిగిన కోపం
 12. bitterness – వైషమ్యం
 13. hostility – స్పర్ధ, ద్వేషం
 14. ire – తీవ్ర కోపం
 15. tantrums- చిన్నపిల్లలు ప్రవర్తించు కోపపు చర్యలు
 16. outburst – పెల్లుబికిన కోపం
 17. displeasure – అసంతృప్తి
 18. provocation – ఉద్వేగ పరచుట
 19. grudge – ద్వేషం
 20. Anguish -అతివేదన

SE 17: WORDS USED TO INDICATE VICTORY

 1. victory – విజయం
 2. celebration – విజయా నందం
 3. triumph – జయము
 4. success – విజయం
 5. win – నెగ్గు, గెలు
 6. achievement – సాధించుట
 7. conquering – గెలవడం
 8. jubilation – గెలుపు సంబరం
 9. elation – ఆనందం
 10. glory – మహిమ, ప్రతాపం,కీర్తి
 11. reward – పురస్కారం
 12. cheering – ఉత్కంఠిత స్వాగతం
 13. exultation – ఉల్లాసం
 14. festivity – ఉత్సవం
 15. merriment – సంతోషం
 16. cheer – ఉల్లాసం
 17. ovation – అభిమానోత్సవం, లేచి నిల్చొని అభిమానం ప్రకటించటం
 18. applause – ప్రశంస
 19. exaltation – స్తుతించటం
 20. gala – సంబరం

SE 16: WORDS USED TO ENCOURAGE

Words Used to Encourage

 1. encourage – ప్రోత్సహించు
 2. motivate – ప్రేరిపించు
 3. inspire – స్ఫూర్తినిచ్చు
 4. support – మద్దతు అందించు
 5. uplift – పైకి లాగు
 6. embolden – ధైర్యమును అందించు
 7. boost – శక్తినిచ్చు
 8. hearten – మనసు తేలికపరచు
 9. cheer up – ఉల్లాసపరచు
 10. egg on – ఉసిగొల్పు
 11. nudge – చేతిని తాకుతూ ప్రోత్సహించడం
 12. push – నెట్టడం
 13. prod – ప్రోదిగొల్పు
 14. goad – రేపడం
 15. spur – తోలు, ఉద్దేపించు
 16. rally – మానసిక శక్తిని పెంచుకొను
 17. galvanize – శక్తి పెంచు
 18. incite – ఉత్తేజపరచు
 19. animate= చైతన్య
  పరచు

SE 15: WORDS USED TO EXPRESS SADNESS

 1. Grief – దుఃఖం
 2. Sorrow – దుఃఖం
 3. Sadness – దుఃఖం
 4. Despair – నిరాశ
 5. Melancholy -విచారగ్రస్తమైన
 6. Misery – కష్టం
 7. Mourn – శోకం
 8. Lament – విలాపం
 9. Heartbroken -గుండె పగిలిన
 10. Tragic – దుఃఖకరమైన
 11. Weep – విలక్షణైన జారడం
 12. Despondent – నిరుత్సాహంగా ఉన్న
 13. Forlorn – దిక్కుమాలిన, నిరాధారమైన
 14. Funeral – చితి
 15. Tears – కన్నీళ్లు
 16. Anguish – దుఃఖం
 17. Distressed – దుఃఖిత
 18. Grieving – శోకపడుతున్న
 19. Broken-hearted -హృదయ విధారకం
 20. Lonely – ఒంటరిగా

SE 14: WORDS USED TO EXPRESS HAPPINESS

 1. Joy – ఆనందం
 2. Happiness – సంతోషం
 3. Delight – సంతోషం
 4. Euphoria – ఉత్సాహపూరితం
 5. Ecstatic – ఆనందపరమైన
 6. Cheerful – ఉల్లాసం
 7. Bliss – సంతోషం
 8. Jubilation – సంబరపడటం
 9. Exultation -గెలుపు వలన సంతోషం
 10. Glee – ఆనందం
 11. Rapture – ఆనంద పరవశం
 12. Elated – ఆనందంతో ఉప్పొంగు
 13. Thrilled -ఉత్తేజము పొందు
 14. Uplifted -సంతోషింపబడు
 15. Rejoice – ఆనందించు
 16. Gaiety – ఉల్లాసభరిత స్థితి
 17. Enthusiastic – ఉత్సాహంగా ఉన్న
 18. Festive – పండుగ
 19. Radiant – ప్రకాశవంతంగా ఉన్న
 20. Exhilarated -ఉత్సాహంతో నిండిన నిండిన

COMMONLY USED SPOKEN ENGLISH SENTENCES-5( WITH KIDS)

AANGLA SAMHITA YOUTUBE CHANNEL
COMMONLY USED SPOKEN ENGLISH SENTENCES-5 WITH KIDS

 1. You’re such a superstar!
 2. You make me so proud.
 3. You’re really special to me.
 4. I love spending time with you.
 5. You’re amazing just the way you are.
 6. You’re so clever!
 7. You’re brilliant.
 8. You’re so cute!
 9. You’re so adorable.
 10. You’re such a sweetie!
 11. You’re my sunshine.
 12. You’re my little angel.
 13. You’re loved more than you know.
 14. You’re my favorite.
 15. You have a special place in my heart.
 16. You’re incredible.
 17. You’re so talented!
 18. You’re very creative.
 19. You’re so smart!
 20. You’re so brave!
 21. You’re the best!
 22. You’re a great kid!
 23. I’m proud of you!
 24. You’re one of a kind.
 25. You’re so helpful!
 26. You’re my little hero.
 27. You’re so kind-hearted!
 28. I’m lucky to have you.
 29. You’re so polite!
 30. You’re so respectful.
 31. You’re so much fun!
 32. You’re such a joy to be around.
 33. You’re such a good listener.
 34. You have such great ideas!
 35. You’re so incredible!
 36. You’re a true blessing.
 37. You’re so unique!
 38. You’re so understanding.
 39. You’re so patient!
 40. You’re so empathetic.
 41. You’re such a good sport.
 42. You’re so thoughtful!
 43. You’re so loving.
 44. You’re so caring!
 45. You have a heart of gold.
 46. You’re so generous!
 47. You’re so kind!
 48. You’re such a good example.
 49. You’re so dependable!
 50. You’re so responsible.
 51. You’re my little star.
 52. You’re my little prince/princess.
 53. You’re so funny!
 54. You make me laugh so much.
 55. You’re my little ray of sunshine.
 56. You’re so loved by so many people.
 57. You’re so popular!
 58. You have so many friends.
 59. You’re so sweet!
 60. You make me smile all the time.
 61. You’re such a happy kid!
 62. You’re so positive!
 63. You’re so optimistic.
 64. You’re so friendly!
 65. You have a natural charm.
 66. You’re such a great kid!
 67. You’re so much fun to be around.
 68. You’re a true joy in my life.
 69. You’re so full of life!
 70. You’re so full of energy.
 71. You’re amazing in every way.
 72. You’re so talented in everything you do.
 73. You’re so creative and imaginative.
 74. You’re so brave and daring.
 75. You’re so smart and intelligent.

SE: SPICES USED IN KITCHEN

మెంతులు=Fenugreek seeds

వెల్లుల్లి= Garlic

మిరియాలు= Pepper corns

గసగసాలు=Poppy seeds

జాజికాయ= Nutmeg

దాల్చిన చెక్క=Cinnamon

సోపుగింజలు=Aniseeds

సేమ్యా=Vermicelli

జీలకర్ర=Cumin seeds

కోవా =whole dried milk

ఆవాలు=mustard seeds=

ఇంగువ=asafoetida

తులసి ఆకులు= Basil leaves

వెన్న=Butter

శనగ పప్పు=Split Bengal gram,

గోధుమ రవ్వ= Broken wheat

మినుములు=whole black gram

యాలకులు=Cardamom

ధనియాలు=Coriander seeds

బాదం=Almonds

లవంగాలు=Cloves

కరివేపాకు=Curry leaves

పెసర పప్పు= Split Green gram

అల్లం=Ginger

కందిపప్పు=Red gram

చింత పండు=Tamarind

పసుపు=Turmeric

మైదా పిండి=Refined flour

COMMONLY USED SPOKEN ENGLISH SENTENCES-2( AT SHOPPING MALL)

AANGLA SAMHITA YOUTUBE CHANNEL
COMMONLY USED SPOKEN ENGLISH SENTENCES-2( AT SHOPPING MALL)
ENGLISH TELUGU/తెలుగు

 1. Can you help me find latest models? 1. తాజా మోడళ్లను కనుగొనడంలో మీరు నాకు సహాయపడగలరా?
 2. I’m looking for jeans. 2. నేను జీన్స్ కోసం వెతుకుతున్నాను.
 3. Where can I find t-shirts? 3. నాకు టీ షర్టులు ఎక్కడ దొరుకుతాయి?
 4. How much does this cost? 4. దీనికి ఎంత ఖర్చవుతుంది?దీని ధర ఎంత?
 5. Do you have this in a different colour/size? 5. ఇది వేరే రంగు/సైజులో ఉందా?
 6. Can I try this on? 6. నేను దీన్ని ప్రయత్నించవచ్చా?
 7. This fits perfectly. 7. ఇది సరిగ్గా సరిపోతుంది.
 8. I’ll take this, please. 8. ప్లీజ్, దీనినినేను తీసుకుంటాను.
 9. Can you gift wrap this for me? 9. మీరు గిఫ్ట్ ప్యాక్ చేయగలరా?
 10. Can I get a discount on this? 10. దీనిపై డిస్కౌంట్ పొందవచ్చా?
 11. Do you accept credit cards? 11. మీరు క్రెడిట్ కార్డులను అంగీకరిస్తారా?
 12. Can I get a refund/exchange? 12. నేను రిఫండ్/ ఎక్స్ఛేంజ్ పొందవచ్చా?
 13. What is your return policy? 13. మీ రిటర్న్ పాలసీ ఏమిటి?
 14. Do you have a loyalty program? 14. మీకు లాయల్టీ ప్రోగ్రామ్ ఉందా?
 15. Can I get a copy of my receipt? 15. నా రశీదు కాపీని నేను పొందవచ్చా?
 16. Can I put this on hold? 16. నేను దీన్ని నిలిపివేయవచ్చా?
 17. Do you offer discounts? 17.మీరు డిస్కౌంట్లు ఇస్తారా?
 18. Can I have this altered? 18. నేను దీన్ని మార్చవచ్చా?
 19. Can I get a price adjustment? 19. నేను ధర సర్దుబాటు పొందవచ్చా?
 20. Do you have a kids section? 20. మీకు పిల్లల విభాగం ఉందా?
 21. Can you show me the newest collection? 21. తాజా సేకరణను నాకు చూపించగలరా?
 22. What’s the material of this item? 22. ఈ వస్తువు యొక్క మెటీరియల్ ఏమిటి?
 23. Can I see this in a different colour? 23. ఇది వేరే రంగులో చూడవచ్చా?
 24. Can I see this in natural light? 24. నేను దీన్ని సహజ కాంతిలో చూడగలనా?
 25. How long will this product last? 25. ఈ ఉత్పత్తి ఎంతకాలం ఉంటుంది?
 26. Do you have any warranties on this item? 26. ఈ వస్తువుపై మీకు వారెంటీలు ఏమైనా ఉన్నాయా?
 27. Can I speak to the manager? 27. నేను మేనేజర్ తో మాట్లాడవచ్చా?
 28. Where can I find the bathroom/changing rooms? 28. బాత్రూం/దుస్తులు మార్చుకునే గదులను నేను ఎక్కడ కనుగొనగలను?
 29. Can I get a shopping bag? 29. నేను షాపింగ్ బ్యాగ్ పొందవచ్చా?
 30. Do you have any special offers going on? 30. ప్రత్యేక ఆఫర్లు ఏమైనా ఉన్నాయా?
 31. Can I see your catalogue? 31. నేను మీ కేటలాగ్ చూడవచ్చా?
 32. Do you have parking facility? 32. పార్కింగ్ సదుపాయం ఉందా?
 33. When does your store open/close? 33. మీ స్టోర్ ఎప్పుడు తెరవబడుతుంది/మూసివేయబడుతుంది?
 34. Can I see some of your bestselling products? 34. అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న కొన్ని ఉత్పత్తులను నేను చూడవచ్చా?
 35. Can you recommend some products for me based on my preferences? 35. నా ప్రాధాన్యతల ఆధారంగా మీరు నా కోసం కొన్ని ఉత్పత్తులను సిఫారసు చేయగలరా?
 36. Do you have a size chart? 36. మీ వద్ద సైజ్ చార్ట్ ఉందా?
 37. Can I get any complimentary on this item? 37. ఈ ఐటమ్ పై నేను ఏదైనా కాంప్లిమెంటరీ పొందవచ్చా?
 38. Can I get this item repaired? 38.ఈ డ్రెస్ ను కుట్టించి ఇవ్వగలరా?
 39. Do you have a frequent shopper program? 39.విరివిగా కొనేవాళ్ళకి ఏమయినా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయా?
 40. How can I make a payment? 40. నేను పేమెంట్ ఎలా చేయగలను?
 41. Can I speak to someone in billing section? 41. బిల్లింగ్ సెక్షన్ లో నేను ఎవరితోనైనా మాట్లాడవచ్చా?
 42. Do you have a lost and found section? 42. మీకు పోయిన మరియు కనుగొనబడిన విభాగం ఉందా?
 43. Can I get a receipt emailed to me? 43. నేను ఇమెయిల్ ద్వారా రశీదు పొందవచ్చా?
 44. Can I try on multiple outfits at a time? 44. నేను ఒకేసారిఅనేక( బహుళ )దుస్తులను ప్రయత్నించవచ్చా?
 45. Can I get a measuring tape? 45. నేను కొలత టేపును పొందవచ్చా?
 46. Do you have a rewards program? 46. రివార్డ్స్ ప్రోగ్రామ్ ఉందా?
 47. Do you have any free items with purchase? 47. మీకు కొనుగోలుతో ఏదైనా ఉచిత వస్తువులు ఉన్నాయా?
 48. Can I return items bought last week? 48. గత వారం కొనుగోలు చేసిన వస్తువులను నేను తిరిగి ఇవ్వవచ్చా?
 49. What forms of payment do you accept? 49. మీరు ఏ విధమైన చెల్లింపులను స్వీకరిస్తారు?
 50. Can I split the payment of my purchase? 50. నా కొనుగోలు యొక్క చెల్లింపును నేను విభజించవచ్చా?

Daily Used Sentences in Kitchen

SENTENCES USED IN KITCHEN

 1. “Can you please pass me the salt?” 1. “దయచేసి నాకు ఉప్పు ఇవ్వగలరా?”
 2. “Do we have any more eggs?” 2. “మన దగ్గర ఇంకా గుడ్లున్నాయా?”
 3. “Can I get an apple from the refrigerator?” 3. “నేను రిఫ్రిజిరేటర్ నుండి ఆపిల్ పొందవచ్చా?”
 4. “Let’s get some cooking oil from the cupboard” 4. “అల్మారా నుండి కొంచెం వంట నూనె తెచ్చుకుందాం”
 5. “I need a new pan for this recipe” 5. “ఈ రెసిపీ కోసం నాకు కొత్త పాన్ కావాలి”
 6. “Can we get some more cooking gas?” 6. “ఇంకా వంటగ్యాస్ దొరుకుతుందా?”
 7. “I’m looking for a new knife” 7. “నేను కొత్త కత్తి కోసం చూస్తున్నాను”
 8. “Where is the chopping board?” 8. “చాపింగ్ బోర్డు ఎక్కడ ఉంది?”
 9. “Where is the blender?” 9. బ్లెండర్ ఎక్కడ ఉంది?
 10. “Can you turn on the stove?” 10. “మీరు స్టవ్ ఆన్ చేయగలరా?”
%d
Available for Amazon Prime