Spoken English-1

AANGLA SAMHITA YOUTUBE CHANNEL
COMMONLY USED SPOKEN ENGLISH SENTENCES-1
ENGLISH -TELUGU(తెలుగు)

 1. How are you today? 1. ఈ రోజు మీరు ఎలా ఉన్నారు?
 2. Can you please repeat what you said? 2. దయచేసి మీరు చెప్పినదాన్ని పునరావృతం చేయగలరా?(మళ్లీ చెప్పగలరా? )
 3. What time is it? 3. ఇప్పుడు టైమ్ ఎంత?
 4. I’m sorry, I didn’t catch that. 4. క్షమించాలి.నేను దాన్ని అర్థం చేసుకోలేదు.
 5. Nice to meet you. 5. మిమ్మల్ని కలవడం సంతోషంగా ఉంది.
 6. How was your day? 6. మీ రోజు ఎలా ఉంది?
 7. Thank you very much. 7. చాలా రుణపడి ఉంటాను. ధన్యవాదాలు.
 8. Where are you from? 8. మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు?
 9. What’s your name? 9. మీ పేరేంటి?
 10. Sorry, I’m late. 10. క్షమించండి, నేను ఆలస్యంగా వచ్చాను.
 11. Do you need any help? 11. మీకు ఏదైనా సహాయం అవసరమా?
 12. What do you do for a living? 12. బతుకుదెరువు కోసం ఏం చేస్తారు?
 13. Where are you headed? 13. ఎక్కడికి వెళుతున్నారు?
 14. Could you pass me the salt, please? 14. దయచేసి నాకు ఉప్పు ఇవ్వగలరా?
 15. I’ll have a coffee, please. 15. నేను కాఫీ తాగుతాను ప్లీజ్.
 16. That sounds like a good idea. 16. ఇది మంచి ఆలోచనగా అనిపిస్తుంది.
 17. How do you spell that? 17. దాన్ని ఎలా రాస్తారు?/ దాని స్పెల్లింగ్ ఏమిటి? దాని అక్షర క్రమం ఏంటి?
 18. Have a good day! 18. మంచి రోజు!
 19. What brings you here? 19. మిమ్మల్ని ఇక్కడికి రప్పించేది ఏమిటి?ఏంటి ఇలా వచ్చారు?
 20. What’s on the menu today? 20. ఈ రోజు మెనూలో ఏముంది?
 21. I don’t understand. 21. నాకు అర్థం కాలేదు.
 22. What do you mean? 22. మీ ఉద్దేశ్యం ఏమిటి?
 23. Would you like to go out tonight? 23. మీరు ఈ రాత్రి బయటకు వెళ్లాలనుకుంటున్నారా?
 24. Nice weather we’re having today. 24. ఈ రోజు మంచి వాతావరణం ఉంది.
 25. Could you lend me a hand, please? 25. (దయచేసి మీరు నాకు చేయి ఇవ్వగలరా? )దయచేసి నాకు సహాయం చేయగలరా?
 26. Let’s get together sometime. 26. ఎప్పుడైనా కలుద్దాం.
 27. What are your plans for the weekend? 27. వారాంతంలో మీ ప్రణాళికలు ఏమిటి?
 28. I’m sorry to hear that. 28. అది విన్నందుకు నన్ను క్షమించండి.ఇది వినటానికి చాలా బాధగా ఉంది.
 29. It’s been a pleasure talking to you. 29. మీతో మాట్లాడటం చాలా ఆనందంగా ఉంది.
 30. I appreciate your help. 30. మీ సహాయాన్ని నేను అభినందిస్తున్నాను.
 31. What’s the weather like today? 31. నేటి వాతావరణం ఎలా ఉంది?
 32. How long have you been living here? 32. మీరు ఎంతకాలంగా ఇక్కడ నివసిస్తున్నారు?
 33. Can I have some more water, please? 33. దయచేసి నేను మరికొంత నీరు తాగవచ్చా?
 34. What kind of music do you like? 34. మీకు ఎలాంటి సంగీతం ఇష్టం?
 35. I have to go now. 35. నేను ఇప్పుడు వెళ్ళాలి.
 36. What’s your favorite book? 36. మీకు ఇష్టమైన పుస్తకం ఏది?
 37. That’s really interesting. 37. ఇది నిజంగా ఆసక్తికరం.
 38. How old are you? 38. మీ వయస్సు ఎంత?
 39. Where did you learn English? 39. మీరు ఇంగ్లిష్ ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు?
 40. Do you have any siblings? 40. మీకు తోబుట్టువులు ఎవరైనా ఉన్నారా?
 41. What’s your favorite food? 41. మీకు ఇష్టమైన ఆహారం ఏది?
 42. How do you like your steak cooked? 42.మీరు మాంసాన్ని ఎలా వండటం ఇష్టపడతారు?
 43. What’s your favorite hobby? 43. మీకు ఇష్టమైన అభిరుచి ఏది?
 44. Do you have any pets? 44. మీకు పెంపుడు జంతువులు ఉన్నాయా?
 45. Do you like to travel? 45. మీకు ప్రయాణాలు అంటే ఇష్టమా?
 46. What do you think about this? 46. దీని గురించి మీరేమంటారు?
 47. I’m not sure. 47. నాకు ఖచ్చితంగా తెలియదు.
 48. Let’s make plans for next week. 48. వచ్చే వారం ప్రణాళికలు వేద్దాం.
 49. Have a safe trip! 49. సురక్షిత ప్రయాణం చేయండి!
 50. What’s your favorite movie? 50. మీకు ఇష్టమైన సినిమా ఏది?
 51. How do you get to work? 51. మీరు పనికి ఎలా వెళ్తారు?
 52. Would you like to come over for dinner? 52. మీరు భోజనానికి రావాలనుకుంటున్నారా?
 53. How many languages do you speak? 53. మీరు ఎన్ని భాషలు మాట్లాడతారు?
 54. What’s your astrological sign?(zodiac sign) 54. మీ రాశి ఏమిటి?
 55. I’m sorry, I can’t make it. 55. క్షమించండి, నేను చేయలేను./రాలేను
 56. Can I help you with that? 56. నేను మీకు సహాయం చేయగలనా?
 57. Do you have any plans for the summer? 57. వేసవికి ఏమైనా ప్రణాళికలు ఉన్నాయా?
 58. That’s really nice of you. 58.అది మీ మంచితనం.
 59. How was your weekend? 59. మీ వీకెండ్ ఎలా ఉంది?
 60. Would you like a refill? 60. మీకు రీఫిల్ కావాలా?
 61. What’s your favorite color? 61. మీకు ఇష్టమైన రంగు ఏది?
 62. Can you recommend a good restaurant around here? 62. మీరు ఇక్కడ మంచి రెస్టారెంట్ను సిఫారసు చేయగలరా?
 63. I’m not feeling very well. 63. నాకు ఆరోగ్యం బాగాలేదు.
 64. What do you enjoy doing in your free time? 64. ఖాళీ సమయాల్లో ఏం చేయటాన్ని/ గడపటాన్ని ఆనందిస్తారు?
 65. Do you have any allergies? 65. మీకు అలెర్జీలు ఉన్నాయా?
 66. What’s the best way to get there? 66. అక్కడికి వెళ్లడానికి ఉత్తమ మార్గం ఏమిటి?
 67. What do you usually have for breakfast? 67. అల్పాహారంలో మీరు సాధారణంగా ఏమి తీసుకుంటారు?
 68. I don’t know how to do that. 68. అది ఎలా చేయాలో నాకు తెలియదు.
 69. Can you teach me? 69. మీరు నాకు బోధించగలరా?
 70. Would you mind if I ask you a question? 70. నేను మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడిగితే మీరు పట్టించుకుంటారా?
 71. What’s your favorite sport? 71. మీకు ఇష్టమైన క్రీడ ఏది?
 72. How often do you exercise? 72. మీరు ఎంత తరచుగా వ్యాయామం చేస్తారు?
 73. What’s your favorite season? 73. మీకు ఇష్టమైన సీజన్ ఏది?
 74. Can you show me how to do it? 74. దీన్ని ఎలా చేయాలో మీరు నాకు చూపించగలరా?
 75. What do you think about the new movie? 75. కొత్త సినిమా గురించి మీరేమంటారు?

Leave a Reply

%d bloggers like this: